دوره آموزش کاشت مو
تاریخ شروع

10:00

چهار شنبه,05 خرداد 1400

تاریخ پایان

19:00

سه شنبه,11 خرداد 1400

آدرس

تهران،سعادت اباد،علامه جنوبی،خیابان 32 شرقی،پلاک 32(ارجاع به کلینک های تخصصی)

سرفصل رویداد:

آموزش به صورت تئوری و عملی

تحت نظر پزشکان مجرب

ااموزش استاندارد همراه با تجهیزات مدرن و پیشرفته

فرایند بدون درد و خون ریزی

آموزش به صورت FAT و FUT

مشاوره صحیح در همه آیام های آموزشی


اهداف رویداد:

ارائه مدرک معتبر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ویژه پرستاران و افراد مربوط به پزشکی

شناخت ابزار و آموزش مهارت های تخصصی